T  E  L  E  D  A  T  A
Svenska Teledata Teledata Sweden
(svenska) (english)


Heartbleed - för nytt pw skicka kontaktuppgift till sms 07
02-79 01 79

Webmail

Vid problem med Imap, Squirrelmail och Ensim använd ovan webmail-länk

I Anders Sandbergs och Teledatas anda erbjuder vi prisvärt årsavtal utan bindningstider
för både e-post och  s.k. Microserver dels som Wordpressinstallationer eller rena HTML,
vidare FTP-konton och mycket mer.
Se vidare prislistan här.
Skicka förfrågan till registry@teledata.se